' Barendrecht steeds een beetje mooier maken '

Nalatenschappen

U kunt het Lokaal fonds voor Barendrecht opnemen in uw testament. Graag overleggen wij met u over wensen, specifieke doelen en / of nadere regels en criteria.

Neem hiervoor contact op met onze penningmeester Tanja de Jonge via penningmeester@lokaalfondsvoorbarendrecht.nl

Lokaal fonds voor Barendrecht

Meidoorn 4

2991 ZM Barendrecht