' Barendrecht steeds een beetje mooier maken '

BARENDRECHT SAMEN MOOIER GEMAAKT

Lokaal Fonds voor Barendrecht stopt

Beste bezoeker,

Als bestuur van het Lokaal fonds voor Barendrecht hebben we recent besloten de stichting op te heffen. Graag leggen we u uit hoe we tot dat besluit zijn gekomen.

We zijn in juni 2015 het Lokaal fonds gestart met de globale doelstelling ‘Het bevorderen van de samenhang en het welzijn voor groepen binnen de Barendrechtse samenleving’. We hebben vanaf het begin in totaal zo’n 40 projecten kunnen steunen. We zijn er trots op dat we ons doel in behoorlijke mate hebben kunnen realiseren. We hebben altijd projecten gesteund die zonder onze hulp geen doorgang zouden kunnen vinden. Kleinere projecten weten echter steeds beter zelf de weg naar sponsoren te vinden, en voor grote projecten zijn wij niet vermogend genoeg. Onze kracht zat er altijd in om met weinig geld en veel toewijding en netwerken projecten te kunnen steunen. Die vraag is sterk afgenomen.

Nu zijn we op het punt aangekomen dat het aantal projecten dat wij kunnen steunen niet opwegen tegen alle inspanningen die we moeten leveren om een zelfstandige stichting in leven te houden. Om die reden heffen we het Lokaal fonds op. Dit doen we met pijn in ons hart en tegelijk dankbaar voor alles wat we als stichting hebben kunnen betekenen voor de Barendrechtse samenleving.

Graag bedanken wij u heel hartelijk voor alle vormen van steun die we al die jaren van u mochten ontvangen om Barendrecht samen mooier te maken!

Met hartelijke groet, namens het voltallige bestuur,

Peter Jongenotter

 

Sponsors

 


 

Lokaal fonds voor Barendrecht

Meidoorn 4

2991 ZM Barendrecht