' Barendrecht steeds een beetje mooier maken '

Bedrijven

In deze tijd is het niet meer de vraag of u maatschappelijk verantwoord onderneemt, maar hoe u invulling geeft aan uw maatschappelijke verantwoordelijkheid. Het Lokaal fonds voor Barendrecht helpt u daar graag bij. Dit kan door een (periodieke) donatie, maar wij doen meer ….

Het Lokaal fonds voor Barendrecht biedt een structuur waarin vraag van lokale initiatieven en ‘aanbod’ van gevers bij elkaar komen. U, als gevende ondernemer, ontzorgen wij door voor u de activiteiten uit te voeren die anders bij u liggen. Te denken valt aan het ontvangen en selecteren van initiatieven, bepalen welke middelen (kennis, capaciteit, financiën) beschikbaar gesteld worden, beheren van uw budget maatschappelijke betrokkenheid. Ons Lokaal fonds hanteert hierbij minimale voorwaarden. In een partnership werken we uw wensen nader uit. Voor verantwoording over uw maatschappelijke betrokkenheid ontvangt u periodiek van ons Lokaal fonds voor Barendrecht de benodigde informatie over gerealiseerde initiatieven.

Interesse? Vul onderstaand contactformulier op en wij nemen op korte termijn contact met u op.

Naam organisatie*:
Naam contactpersoon*:
Telefoonnummer contactpersoon*:
Mailadres contactpersoon*:
 

Lokaal fonds voor Barendrecht

Meidoorn 4

2991 ZM Barendrecht