' Barendrecht steeds een beetje mooier maken '

Onze criteria

Het LfvB steunt concrete projecten die ten goede komen aan de Barendrechtse samenleving. We richten ons met name op kleinschalige projecten waarin betrokkenheid en ontplooiing kernbegrippen zijn. Het belangrijkste doel van het fonds is het helpen ontwikkelen en helpen uitvoeren van projecten op het brede gebied van Educatie, Cultuur, Sport en Recreatie, Natuur en Milieu alsmede de Sociale- en Gezondheidszorg.

We geven in principe geen steun aan:

  • Instellingen en projecten met een uitgesproken commerciële, politieke of religieuze doelstelling.
  • instellingen die een aanvraag indienen ter dekking van exploitatiekosten of overheadkosten.
  • instellingen die over voldoende eigen vermogen beschikken om een project zelf te financieren.
  • projecten die behoren tot de normale werkzaamheden.
  • overheden, overheidsinstellingen of structureel geheel of vrijwel geheel door een overheid gesubsidieerde instellingen.
  • individuen.

 

Wilt u de volledige projectcriteria lezen? Klik dan hier.

Lees voordat u een aanvraag indient ook onze algemene voorwaarden. Bij vragen kunt u mailen naar info@lokaalfondsvoorbarendrecht.nl

Projectcriteria

Algemene voorwaarden

 

Dien hier uw aanvraag in

Lokaal fonds voor Barendrecht

Meidoorn 4

2991 ZM Barendrecht